เกี่ยวกับ

ที่ชาร์จ Benegy EV ในบริษัทอสังหาริมทรัพย์

รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ได้รับความนิยมทั่วโลกเนื่องจากผู้คนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าเป็นทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่ารถยนต์ทั่วไปมากขึ้น ความต้องการโครงสร้างพื้นฐานในการชาร์จก็เพิ่มขึ้นความต้องการนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษสำหรับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในการลงทุนและเสนอสถานีชาร์จ EVต่อไปนี้คือตัวอย่างการใช้งานเครื่องชาร์จ EV ที่ใช้ในบริษัทอสังหาริมทรัพย์:

ต่อไปนี้คือการใช้งานเฉพาะบางอย่างของกองชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในบริษัทอสังหาริมทรัพย์:

เครื่องมือทางการตลาด

เครื่องชาร์จ EV สามารถใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยจัดให้มีสถานที่ที่สะดวกในการชาร์จ EV

มูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

สถานที่ที่ติดตั้งสถานีชาร์จ EV มีแนวโน้มที่จะมีมูลค่าการขายต่อสูงกว่าทรัพย์สินที่ไม่ได้ติดตั้งสถานีชาร์จ EV

ผลประโยชน์ของพนักงาน

ที่ชาร์จ EV เป็นวิธีที่ดีเยี่ยมสำหรับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในการมอบผลประโยชน์ของพนักงานโดยให้ที่ชาร์จ EV ขณะทำงาน

การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

บางรัฐกำหนดให้มีทรัพย์สินเชิงพาณิชย์เพื่อติดตั้งที่ชาร์จ EV จำนวนหนึ่งเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมโดยสรุป เครื่องชาร์จ EV ช่วยให้บริษัทอสังหาริมทรัพย์มอบสิ่งอำนวยความสะดวกอันมีค่าให้กับลูกค้าและพนักงาน เพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน และปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม

โดยสรุป สถานีชาร์จ EV กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในอสังหาริมทรัพย์บริษัทอสังหาริมทรัพย์จะได้รับประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าโดยการดึงดูดผู้เช่ารายใหม่ เพิ่มมูลค่าของทรัพย์สิน และส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


ติดต่อกับเรา