เกี่ยวกับ

เครื่องชาร์จ EV ของ Benergy ในองค์กรและสถาบันสาธารณะ

เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV) กำลังมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในธุรกิจและสถาบันสาธารณะเนื่องจากธุรกิจและสถาบันสาธารณะจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในการชาร์จสำหรับยานพาหนะไฟฟ้า พวกเขากำลังติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในสถานที่ของตนต่อไปนี้เป็นวิธีการใช้งานกองชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในองค์กรและสถาบัน:

การบรรลุ SDGs

ธุรกิจและสถาบันสาธารณะหลายแห่งได้กำหนด SDGs เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์การนำสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้สามารถช่วยให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้และส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนการติดตั้งเครื่องชาร์จ EV ยังเป็นการส่งข้อความถึงผู้บริโภคเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของธุรกิจหรือสถาบันสาธารณะต่อความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ความสะดวกสบายและความภักดีของลูกค้า

การให้บริการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าสามารถดึงดูดลูกค้าที่เป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าและจำเป็นต้องชาร์จยานพาหนะเมื่อมาเยือนธุรกิจหรือสถาบันการนำเสนอความสะดวกสบายนี้ช่วยสร้างความภักดีของลูกค้า และทำให้ธุรกิจหรือสถาบันแตกต่างจากคู่แข่ง

สนับสนุนให้พนักงานใช้รถยนต์ไฟฟ้า

การติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าสามารถรองรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าสำหรับพนักงานที่อาจไม่สามารถเข้าถึงสถานที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่บ้านได้สิ่งนี้สามารถส่งเสริมการนำยานพาหนะไฟฟ้ามาใช้และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางของพนักงาน

การสร้างรายได้

สถานีชาร์จ EV ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับธุรกิจและสถาบันต่างๆบริษัทชาร์จ EV บางแห่งเสนอให้ติดตั้งและจัดการสถานีชาร์จ EV ฟรีเพื่อแลกกับรายได้จากการชาร์จส่วนหนึ่งสถาบันของรัฐยังสามารถสร้างรายได้ด้วยการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในการจอดรถแบบเสียเงิน

โครงสร้างพื้นฐานที่รองรับอนาคต

การนำรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้จะเพิ่มขึ้นในอนาคตเท่านั้น และการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในขณะนี้ช่วยให้ธุรกิจและสถาบันต่างๆ ปรับตัวเข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคตการติดตั้งเครื่องชาร์จ EV เป็นการลงทุนระยะยาวที่จะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมีการใช้ EV มากขึ้นโดยสรุป การติดตั้งเครื่องชาร์จ EV ในธุรกิจและสถาบันสาธารณะสามารถส่งเสริมความยั่งยืน สนับสนุนการใช้ EV ของพนักงานและลูกค้า สร้างรายได้ และโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับอนาคตการนำโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จ EV มาใช้จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจและสถาบันทั้งในทางสังคมและเชิงพาณิชย์ ซึ่งนำไปสู่การชาร์จพลังงานที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น และรับประกันการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเปลี่ยนผ่านด้านไฟฟ้าได้อย่างราบรื่น

โดยสรุป สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในพื้นที่ท่องเที่ยวสามารถยกระดับประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว ส่งเสริมแนวทางปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และสนับสนุนธุรกิจในท้องถิ่นได้อย่างมากธุรกิจการท่องเที่ยวสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยรถยนต์ไฟฟ้า ส่งเสริมทางเลือกการเดินทางที่ยั่งยืน ปรับปรุงประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า


ติดต่อกับเรา