เกี่ยวกับ

เครื่องชาร์จ EV ของ Benergy ในสวนอุตสาหกรรม

สามารถตั้งเสาชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในสวนสาธารณะได้ เพื่อรองรับพนักงาน ผู้มาเยี่ยมชม และยานพาหนะด้านลอจิสติกส์ให้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ายังสามารถสนับสนุนความคิดริเริ่มด้านความยั่งยืนของอุทยาน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน และอำนวยความสะดวกในการใช้ยานพาหนะไฟฟ้าทั่วทั้งภาคอุตสาหกรรม

สนับสนุนให้พนักงานใช้รถยนต์ไฟฟ้า:

สวนอุตสาหกรรมสามารถติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนพนักงานให้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างการเดินทางของพนักงาน มีส่วนสนับสนุนเป้าหมายความยั่งยืนของอุทยาน และส่งเสริมให้พนักงานหันมาใช้ยานพาหนะไฟฟ้าด้วยการติดตั้งเครื่องชาร์จ EV สวนสาธารณะสามารถแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อความยั่งยืนและเป็นจุดขายที่ไม่เหมือนใครสำหรับผู้เช่าที่มีศักยภาพ

รองรับการดำเนินงานด้านลอจิสติกส์

สวนอุตสาหกรรมมักเป็นที่ตั้งของบริษัทโลจิสติกส์ที่ขนย้ายสินค้าเข้าและออกจากสวนด้วยการติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับยานพาหนะลอจิสติกส์ บริษัทเหล่านี้สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและมีส่วนร่วมในเป้าหมายความยั่งยืนของอุทยานสิ่งนี้สามารถช่วยให้บริษัทโลจิสติกส์แสดงความมุ่งมั่นต่อความยั่งยืนและเข้าสู่ตลาดใหม่ๆ ที่โซลูชั่นโลจิสติกส์ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีความสำคัญเป็นอันดับแรก

การสร้างรายได้

โครงสร้างพื้นฐานการชาร์จ EV สามารถสนับสนุนแหล่งรายได้ของอุทยานได้ซึ่งสามารถทำได้โดยการเรียกเก็บเงินสำหรับบริการชาร์จหรือร่วมมือกับบริษัทชาร์จ EV เพื่อติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานและแบ่งปันรายได้ซึ่งจะช่วยสร้างแหล่งรายได้ใหม่ๆ ให้กับอุทยาน และแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์และความเป็นผู้นำในการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน

ดึงดูดนักท่องเที่ยว

สวนอุตสาหกรรมมักต้อนรับผู้มาเยือน รวมถึงซัพพลายเออร์ บริษัทโลจิสติกส์ และลูกค้าด้วยการเสนอการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า สวนสาธารณะสามารถดึงดูดผู้ขับขี่รถยนต์ไฟฟ้าและสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งได้สิ่งนี้ช่วยวางตำแหน่งสวนสาธารณะในฐานะผู้นำด้านความยั่งยืนและเสนอคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับผู้เช่าและผู้มาเยือน

โครงสร้างพื้นฐานที่รองรับอนาคต

การใช้โครงสร้างพื้นฐานการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าสามารถทำให้โครงสร้างพื้นฐานของสวนสาธารณะรองรับอนาคตได้ เพื่อตอบสนองความต้องการการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากธุรกิจและบุคคลทั่วไปหันมาใช้ยานพาหนะไฟฟ้ามากขึ้น โครงสร้างพื้นฐานของอุทยานจึงสามารถตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปและรองรับการเติบโตในอนาคต

โดยสรุป การใช้โครงสร้างพื้นฐานการชาร์จ EV ในสวนอุตสาหกรรมสามารถส่งเสริมความคิดริเริ่มด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ดึงดูดลูกค้าและผู้เช่า สนับสนุนการดำเนินงานด้านลอจิสติกส์ สร้างรายได้ และโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับอนาคตสวนอุตสาหกรรมสามารถเป็นผู้นำในการช่วยให้ธุรกิจและบุคคลต่างๆ นำโซลูชั่นที่ยั่งยืนมาใช้และบรรลุอนาคตที่มีคาร์บอนต่ำ


ติดต่อกับเรา