ความคล่องตัวคืออนาคต

ข่าว3

โลกส่วนใหญ่สามารถซื้อรถยนต์ไฟฟ้าได้ และเราจะมีสถานีชาร์จด่วนสำหรับยานพาหนะไฟฟ้าหลายล้านแห่งกระจายไปทั่วโลกในอีก 8 ปีข้างหน้าหรือไม่

คำตอบคือ " EMOBILITY คืออนาคต!"

อนาคตของการขนส่งคือพลังงานไฟฟ้าในขณะที่โลกยังคงต่อสู้กับความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมลภาวะ ความจำเป็นเร่งด่วนในการเปลี่ยนไปใช้รูปแบบการขนส่งที่ยั่งยืนไม่เคยมีมาก่อนนี่คือที่มาของ eMobility

eMobility เป็นคำที่ครอบคลุมครอบคลุมการขนส่งทางไฟฟ้าทุกรูปแบบซึ่งรวมถึงรถยนต์ไฟฟ้า รถประจำทาง รถบรรทุก และจักรยาน ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานในการชาร์จและบริการที่เกี่ยวข้องเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งคาดว่าจะเปลี่ยนวิธีที่เราเคลื่อนย้ายและกำหนดอนาคตของการขนส่ง หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตของ eMobility คือความก้าวหน้าในเทคโนโลยีแบตเตอรี่ระยะและประสิทธิภาพของรถยนต์ไฟฟ้าได้รับการปรับปรุงอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทำให้กลายเป็นตัวเลือกที่เป็นไปได้มากขึ้นสำหรับผู้ขับขี่นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างมากในโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จ ซึ่งทำให้ผู้คนเดินทางระยะไกลได้ง่ายขึ้นและชาร์จยานพาหนะได้เร็วยิ่งขึ้น

รัฐบาลทั่วโลกยังมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบ eMobilityหลายประเทศได้ตั้งเป้าหมายอันทะเยอทะยานสำหรับการนำรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ และได้ดำเนินนโยบายเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง เช่น สิทธิประโยชน์ทางภาษี การคืนเงิน และกฎระเบียบต่างๆตัวอย่างเช่น ในนอร์เวย์ รถยนต์ไฟฟ้ามีสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของยอดขายรถยนต์ใหม่ทั้งหมด ต้องขอบคุณสิ่งจูงใจที่เอื้อเฟื้อสำหรับผู้ซื้อ

ประโยชน์อีกประการหนึ่งของ eMobility คือผลกระทบเชิงบวกต่อสุขภาพของประชาชนยานพาหนะไฟฟ้าผลิตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่ารถยนต์ที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งหมายความว่ามีมลพิษที่เป็นอันตรายในอากาศน้อยลงซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสุขภาพระบบทางเดินหายใจและผลลัพธ์ด้านสุขภาพอื่นๆ

eMobility ยังกลายเป็นแหล่งสำคัญของการเติบโตของงานและโอกาสทางเศรษฐกิจอีกด้วยเมื่อมีบริษัทต่างๆ เข้าสู่ตลาดมากขึ้น ความต้องการแรงงานที่มีทักษะในด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น เทคโนโลยีแบตเตอรี่และการชาร์จ การพัฒนาซอฟต์แวร์ และการผลิตยานพาหนะสิ่งนี้สร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับคนงานและสามารถช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้

และการเติบโตของ EV จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดภาวะเรือนกระจกทำให้โลกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ยานพาหนะไฟฟ้าที่ใช้พลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ และยานพาหนะไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนโดย Hydrogen_Green ซึ่งผลิตด้วยพลังงานสะอาดและหมุนเวียนเท่านั้น!

การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งที่สะอาด หมุนเวียน และปลอดภัยเท่านั้น พร้อมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน สร้างกริดอัจฉริยะสำหรับการชาร์จ

ไฮโดรเจนสีเขียวขับเคลื่อนยานพาหนะพลังงานใหม่ ซึ่งเป็นส่วนผสมที่ลงตัว เพื่อช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมและยังคงสร้างงานนับพันงาน!

ไม่มีทางเลือกที่ดีที่สุด แต่เราสามารถทำได้ในเวลาเดียวกัน เพื่อสำรวจวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าถึงโลกที่สะอาดอย่างแท้จริง

โดยรวมแล้ว eMobility เป็นส่วนสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้นเมื่อผู้คนหันมาใช้ระบบขนส่งไฟฟ้ามากขึ้น เราก็สามารถลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล ต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และปรับปรุงสุขภาพของประชาชนได้ด้วยการลงทุนในเทคโนโลยีแบตเตอรี่ โครงสร้างพื้นฐานการชาร์จ และนโยบายที่สนับสนุน เราจึงสามารถมั่นใจได้ว่า eMobility ยังคงเติบโตและเจริญเติบโตต่อไปในปีต่อ ๆ ไป


เวลาโพสต์: 31 มี.ค. 2023

ติดต่อกับเรา